temat:             rewitalizacja kopalni

autor:              arch. Anna Grabowska,

projekt:           2008

lokalizacja:     Mysłowice

inwestor:                     -

status:            projekt koncepcyjny